Βιογραφικό: Ήρα

Ήρα

Καθηγήτρια Ισπανικής γλώσσας από το 2016 και πιστοποιημένη εξετάστρια των διπλωμάτων DELE Cervantes.

Καθηγήτρια Ισπανικών

Καθηγήτρια Ισπανικής γλώσσας από το 2016 και πιστοποιημένη εξετάστρια των διπλωμάτων DELE Cervantes από το 2020. Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε ολιγομελή γκρούπ ή μεμονωμένα, με έμφαση στη μορφοσυντακτική, στη φωνητική και στη φωνολογία.

Από το 2018 συμμετέχω ενεργά στις Διδακτικές ημερίδες για καθηγητές ισπανικών (Jornadas Didácticas para profesores de ELE) που διοργανώνονται από τον Σύλλογο των εν Ελλάδι Καθηγητών Ισπανικής και Ισπανιστών (ASPE). Διαθέτω επίσημη πιστοποίηση από το Instituto Cervantes ως επιβλέπουσα καθηγήτρια των μαθημάτων ισπανικής μέσω διαδικτύου (Instituto Cervantes AVE GLOBAL) και ως εξετάστρια των διπλωμάτων DELE Cervantes.

Ενδιαφέροντα:

Τηλεκπαίδευση

Γλωσσολογία

Μετάφραση

 

Σπουδές:

Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία (ΕΚΠΑ)
(2016 – 2020)
Προπτυχιακές σπουδές.

Πιστοποιημένη επιβλέπουσα καθηγήτρια μαθημάτων ισπανικής μέσω διαδικτύου
(2020)
Επίσημη πιστοποίηση από το Instituto Cervantes για μαθήματα ισπανικής μέσω διαδικτύου του Instituto Cervantes AVE GLOBAL.

Πιστοποιημένη εξετάστρια διπλωμάτων DELE (Cervantes)
(2020)
Επίσημη πιστοποίηση από το Instituto Cervantes.

Ισπανική σχολή DELENGUA (Granada, España)
(2014 – 2015)
Εντατικά μαθήματα ισπανικής γλώσσας (Μορφοσυντακτική, Φωνητική, Φωνολογία).